Anders Nilsson, Ledamot/Båtplatsansvarig

Torskärsvägen 9
61835 Kolmården

0702242656

Annikki Mårtensson, Ledamot

Strandvägen 267
618 35 Kolmården

011-102057
073-0762606

Björn Malmström, Ledamot/Vägfogde Torskär

Strandvägen 226
618 35 Kolmården

011–391232
076-8391232

Erika Paulin, suppleant

Stenbäcksvägen 9
61835 Kolmården

0736675682

Lennart Käll, Ordförande/Kassör

Alkavägen 6
61835 Kolmården

011391544
0733388828

Lennart Lundgren, suppleant

Strandvägen 168
61835 Kolmården

0705898438

Marianne Clarholm, sekreterare

Svanvägen 11
61835 Kolmården

011 397188
070 171 37 27