Städning och röjning den 6 maj

2017-04-16 18:13:15

Snart är det vår och sommar med tillfälle till sköna stunder vid Strandområdet och övriga grönområden. Även våra vägrenar behöver ses över. 

För att alla områden och vägar skall bli fina och våra gäster som besöker området skall trivas behöver vi alla hjälpas åt att röja och städa såväl arrendeplatser vid stranden som ytan mellan arrendeplatserna och Strandvägen samt övriga grönområden i vårt område. Städningen sker kl. 8-12. Ring och anmäl ditt deltagande senast den 2 maj! Ta med lämpliga röjredskap t ex såg, sekatör,  grensax etc.

 

Alla som arrenderar badplats vid stranden uppmanas att städa sitt eget arrendeområde före städdagen.

Övriga gemensamma områden och vägrenar skall vi alla hjälpas åt att få snygga.

 

Under städdagen delar vi upp området i fyra städområden. Du väljer att delta i det område vars samlingsplats ligger närmast din bostad.

 

Område 1. Torskär (från järnvägsvaidukten till Torskärsvägens östra del.

Samling vid "Vinkelvägen(lekplatsen)". Ansvarig Lars-Åke Wålander,  mobil 07074822101 eller 0730762606 eller 011-398101

 

Område 2.  Torskärstorget (från Torskärsvägen till del av Västra Stranden).

Samling vid Torskärstorget. Ansvarig Björn Malmström, 076-8391232

 

Område 3. Västra stranden + Stenbäckvägens  västra del. Samling på stranden nedanför Ejdervägen. Ansvarig Lennart Käll mobil 0733388828 och Lennart Lundgren

 

Område 4. Stenbäcken Östra (från Svanvägenvägen till Områdets slut i öster)

Samling vid P-platsen Måsvägen 2. Marianne Clarholm, mobil 0701713727 och Mats Andreasson.

 

Samling sker kl 8.00. Klockan 10 bjuder föreningen på kaffe och smörgås på Oskarshäll. Varje arbetslag ordnar transporten själva. Vid anmälan om deltagande anmäl även om du önskar kaffe och smörgås.  

För städningen gäller följande ordning:

Skräp som skall bortforslas skall läggas vid vägkant. Kvistar för sig, drivved och annat brännbart för sig osv.

Icke brännbara sopor lägges i svarta plastsäckar och förslutes.

Sly närmare än tre meter från badhytt röjes av respektive badhusägare.

Övriga ytor gallrar och röjer vi gemensamt.

Samråd med din badhusgranne om ordning och röjning.

 

Bortforsling av skräpet ombesörjer föreningen så snart resurser för bortforsling kan anskaffas.(inom 1-2 veckor).

 

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar!

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start