Verifiering av e-postadress

2017-04-04 19:25:12

Hej!

För att säkerställa att vi har rätt e-postadresser till alla medlemar inför vi från i år ett säkerhetssystem som innebär att du som medlem måste verifiera att den e-postadress som finns i medlemsregistret är korrekt. Tanken är att vi skall ha ett säkert register som minskar risken för utskick till felaktiga adresser.

För att systemet skall fungera krävs att du när du får e-post där du ombeds att verifiera adressen skall du följa uppmaningen att klicka på länken.

När du gjort det så vet vi att din e-postadress är OK och att vi kan skicka information till dig.

Portokostnaden höjdes kraftigt förra året. Därför har styrelsen fattat beslut om att försöka omdirigera utskick från vanlig post till e-post. Detta ställer större krav än tidigare på att alla adresser verkligen kan kopplas till rätt medlem.

Du som är osäker på detta och t.e.x. hört att man aldrig skall klicka på några länkar pga av risken att din dator blir kapad eller smittad av virus var inte ängslig.

Vi garanterar att i det här fallet kan du klicka utan denna farhåga.

Så vänligen, verifiera din e-post.

Om du är osäker i frågan så kontakta mig gärna.

Lennart Käll

ordförande

e-post: lennart.kall@telia.com

Mobil: 0733388828

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start