Årsmöte den 2 maj

2017-03-26 09:47:20

Vårt ordinari årsmöte kommer att hållas den 2 maj. Vänligen notera i din almanacka så du inte missar det.

Ordinari mötesordning. Om någon extern inbjuds för information beslutas på nästa styrelsemöte i början på april.

Kallelse utskickas senast 14 dagar före årsmötet.

Välkomna!

Styrelsen

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start