Verifiering av e-postadress

2017-03-26 09:31:06

Hej!

Nu har vi uppdaterat vårt medlemsregister med alla e-postadresser. Alla som har e-postadress kommer att få ett meddelande där de ombeds att bekräfta sin e-postadress genom att klicka på en länk. För att våra utskick via e-post skall fungera med säkerhet måste du klicka på länken. När Du gjort detta vet vi med säkerhet att den e-postadress vi har till dig är den rätta. Så vänligen klicka på länken när du får meddelandet. I vanliga fall skall man vara aktsam med att klicka på länkar som kommer från okända avsändare. Men vi är kända hos dig förhoppningsvis. Kolla in vår hemsida på www.stvf.info där finns mer att läsa om föreningen.

Anledningen till att vi uppdaterar e-postadresser är att posthanteringen blivit mycket dyrare genom en portohöjning föra året. Vi kommer att till största delen att skicka post till dig via e-post i fortsättningen. Även fakturor som skickas som en bilaga i slutet på maj. 

Tack för att du medverkar till att sänka föreningens kostnader genom att ha en e-postadress och att du verifierar den.

Lennart Käll

ordförande 

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start