Tankbilstransporter i Torskär

2017-03-09 09:18:14

Hej!

Igår fick jag information av Norrköping Vatten o Avfall att det är stopp och läckage i avloppsledningen i Bråviken vid Fredgagården. Det innebär att man tvingas stänga av ledningen för reperation. Avloppsvatten kommer därför att köras med tankbil från pumpstationen i Torskär. Detta kommer pågå till ledningen är reparerad.

Mvh

Lennart Käll

ordförande

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start