Föreningens synpunkter på tippning av muddermassor

2016-08-04 10:18:08

Föreningen har nu lämnat synpunkter till Norrköpngs hamn och stuveri AB som som planerar att tippa muddermassor

utenför Bråvikens Norra strand (där vi har våra bad- och båtplatser. Du kan läsa allt här  

Synpunkter på vattenverksamhet utbyggnad av pampushamnen 2016-07-29.pdf 

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start