Gångväg på Västra Stranden

2015-09-04 20:26:25

Nu är gångvägen på Västra stranden (nedanför Ejdervägen)iordningställd. Grus och dränering har lagts i östra och västra delen av gångvägen. Sträckan är ca 600 meter. Vi hoppas detta bidrar till områdets tillgänglighet och användning.

Här kan du prommenera ostörd från trafiken. Gå gärna ut och gå på den nya gångvägen, så hjälper du till att den sätter sig och samtidigt får du en skön promenad utmed stranden. Gångytan kommer att jämnas av när materialet har satt sig tillräckligt(Några månader med mycker regn brukar ha en bra effekt). Mellandelen av gångvägen har bedömts vara bra utan grusbeläggning. Skulle det visa sig att så inte är fallet kommer eventuellt kompletterande grusning ske efter behov.

Hoppas på en skön höst för er alla!

 

Styrelsen gnm ordf. Lennart Käll

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start