Stenmur raseras på Stenbäcksvägen

2015-09-01 12:14:41

Idag påbörjas rasering av en trafikfarlig stenmur på krönet av Stenbäcksvägen. Raserade stenar läggs som underlagför anslutnin av gångstig På Vastra Stranden. Samtidigt passar vi på att göra gångvägen i ordning i både östra och västra delen. Mellandelen bedömer vi är så pass bra att iordningställande där kan avaktas och eventuellt göras något senare år.

gnm ordf. Lennart Käll 

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start