Årsmöte 5 maj 2015

2015-03-19 10:45:48

Årsmötet hålls i år den 5 maj kl. 18.30 i Pingstkyrkan, Munkvägen 7. Eventuella motioner skall vara inskickade till styrelsen så att de kan behandlas på styrelsemötet den 14 april. Det finns en länk på hemsidan för detta.   Har du förslag på nya styrelsemedlemmar eller andra funktionärer vänligen kontakta valberedningen (Anders Franzén 011-391009. Kallelse och dagorning skickas ut omkring den 20 april.

Mötet innehåller sedvanliga frågor enligt våra stadgar. Dvs. Styrelsens berättelse över det gångna året, information om ekonomin, revisionsberättelse m.m

Information om läget för bredband kommer att ges.

Vi avslutar mötet med att fastläga budget för det kommande året samt välja ledamöter till styrelse, revision och valberedning.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där alla viktiga beslut fattas. Så din röst är viktig. Kom till mötet så vi vet vad du vill!

 

Årsmöteshandlingarna läggs ut på hemsidan samtidigt som kallelse skickas ut. Du kommer åt dem genom att logga in.

 

Välkomna!

Lennart Käll

ordförande

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start