Årsmöte den 6 maj

2014-04-19 09:30:14

Årsmötet hålls i år den 6 maj kl. 18.30 i Pingstkyrkan, Munkvägen 7. Före mötet får vi information om Kommunens planer för utbyggnad av fibernät i Kolmården.

Mötet innehåller sedvanliga frågor enligt våra stadgar. Dvs. Styrelsens berättelse över det gångna året, information om ekonomin, revisionsberättelse m.m

Styrelsen lägger även fram ett förslag om tomrör för framtida belysning och bredband.

Vi avslutar mötet med att fastläga budget för det kommande året samt välja ledamöter till styrelse, revision och valberedning.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där alla viktiga beslut fattas. Så din röst är viktig. Kom till mötet så vi vet vad du vill!

 

Årsmöteshandlingarna finns på hemsidan. Du kommer åt dem genom att logga in.

 

Välkomna!

Lennart Käll

ordförande

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start