Nu går det att anmäla intresse för breddband

2014-03-14 17:20:32

Hej!

Uppläget av adresser för vårt område gick fortare än beräknat. Du som är intresserad av bredband kan därför redan nu anmäla intresse. Norrköping Vatten har delat upp vårt område i en västlig och en östlig del. Indelningen är inte definitiv utan kan ändras beroende på hur Ni som medlemmar anmäler intresse.

Alla medlemmar har inte kunnat nås för information om bredbandsutbyggnaden. I samband med utskick av kallelse till årsmötet kommer det information till alla under förutsättning att styrelsen beslutar om detta på sitt kommande styrelsemöte.

Hur du anmäler intresse se tidigare information om bredband!

 

Hälsningar

Lennart Käll

ordförande

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start