Information om bredband

2014-03-10 13:48:36

Information om bredband

Föreningen har fått information från Norrköping Vatten AB att Kommunen under året kommer att färdigställa en huvudledning för breddband till Kolmården.

Det möjliggör för de som är intresserade av fiberanslutning att få detta under förutsättning att tillräckligt många inom området är intresserade.

Om 60 % av hushållen önskar anslutning står kommunen för kostnaden fram till tomtgräns. Grävning på egna tomten måste dock fastighetsägaren själv stå för.

Torsdagen den 20 mars kl. 18.30-20:00 hålls ett möte i Orekullagården. Du som är intresserad, gå dit och lyssna. Du kommer att kunna anmäla dit intresse på

fibertillalla.se  Arbete pågår med att lägga upp gatuadresser för vårt område. Efter informationsträffen hoppas vi att alla i föreningen har möjlighet att anmäla

intresse. Frågan om samordning av åtgärder för fiber och gatubelysning kommer att tas upp på vårt årsmöte den 6 maj. Information om utbyggnaden finns även på

www.norrkoping.se/bredband

Vänligen sprid denna information vidare, det är inte alla medlemmar som har e-post eller läser på hemsidan.

 

gnm

Lennart Käll

ordförande

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start