Tankbilstransporter i Torskär

2013-06-11 12:47:55

Den 6 juni upptäckte Norrköping Vatten ett brott på avloppsledningen (sjödelen) som går  från anstalten till huvudledningen i Bråviken. Ledningen ligger på 17 meters djup. En tillfällig lagning har gjorts och när det gjordes så tvingades man köra avloppsvatten från pumpstationerna utmed Strandvägen till pumpstationen i Torskär där det kan pumpas vidare in till avloppsreningsverket i stan.

I morgon onsdag 12 juni  skall rördelen som gått sönder bytas ut. Då kommer det åter att bli transporter till Pumpstastionen i Torskär.

Arbetet kan pågå en dag men även ta ett par dagar beronde på vilka svårigheter som uppstår under reparationen.

 

 

 

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start