Årsmötesprotokoll och senaste styrelseprotokoll

2013-05-30 11:08:59

Nu kan du ta del av senaste styrelseprotokollet och protokollet från årsmötet.

På årsmötet behandlades frågan om farthinder. Beslutet blev efter en livlig debatt att inga farthinder skall sättas upp i år.

Styrelsen har beslutat att sälja farthindren. Farthinderskyltarna vid de befintliga fasta hindren kommer att stå kvar.

Två nya suppleanter valdes in i styrelsen.

Besiktning av våra vägar har gjorts och vi kan konstatera de hållit förvånansvärt bra. Det finns dock hål och hjulspår som behöver åtgärdas.

 

 

 

 

 

 

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start