Trafikutredning Östgötatrafiken

2021-09-25 09:53:35

Hej!

Har fått trafikutredningen från Östgötatrafiken. Det är svårt att förstå att man skall lägga ner en linje som har lika bra kostnadstäckning som linje 433. Att öka trafiktättheten på 433 är inte till någon nytta för oss som bor på Strandvägen. Finns ingenting i utredningen som jag kan hitta som styrker beslutet om nedläggning. Motivet att vägen är för smal är en felaktig uppgift. Strandvägen är i stort sett lika bred som Sjöviksvägen med skillnad att den saknar GC-väg.

Läs hela utredningen här:   Trafik- och verksamhetsbeställning 2022-2024 publicerad.pdf 

Skick gärna synpunkter till mig på mail till  lennart.kall@telia.com

Begäran om offentligt samråd skall de återkomma till.

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start