Fortsatt Tippning av muddermassor

2021-03-01 13:00:42

Följande text har jag idag mottagit på min mail angånde nya tippningar av muddermassor.

Lennart Käll, ordförande

 

"

Hej Lennart,

 

 

Det muddringsarbete som nu utförs är resterande massor som av stabilitetsskäl ej kunde tas bort i föregående entreprenad. Massorna är en del i det större hamnutvecklingsprojektet som påbörjades förra året och som pågår fram t.o.m 2024. Detta och kommande muddringsarbeten är dock betydligt mindre i omfattning än det som utfördes under 2019–2020. Därav blir även mängden muddermassor mindre, de muddermassor som nu ska tippas nordost om Esterön är volymmässigt ca fem procent av tidigare tippade massor.

 

Nu påbörjat muddringsarbete vid hamnbassängen i Pampushamnen kommer att pågå fram till och med april 2021, sedan kommer mindre mängder även dumpas under 2022 och 2023. Muddring och sjödeponering består av ungefär 15 000 -25 000 kubikmeter rena massor. En del av materialet återanvänds i bygget av den nya kajen, resterande del transporteras till utsett tippningsområde norr om Esterön.

Norrköpings Hamn tar regelbundet vattenprover vid muddrings- och tippområde, när arbeten pågår, för att kontrollera att begränsningsvärden enligt erhållen miljödom ej överskrids, enligt ett upprättat kontrollprogram.

Detta muddringsarbete förväntas vara klart i april 2021. I det totala arbetet med hamnutbyggnaden återstår sedan mindre muddringsarbeten i närheten kring befintlig kaj även under kommande vintrar.

 

Välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor,

 

Vänligen, Linda

 

Linda Jonsson Melin

Kommunikationsansvarig"

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start