Avsaknad av aktuella detaljplaner

2020-09-13 11:44:13

I februari 2020 fick styrelsen vetskap om att kommunen nedprioriterat detaljplanearbetet för vårt område redan i mars 2019. Den handläggande tjänstemannen har trots kunskap om detta inte berättat det för oss i de regelbundna kontakter (var tredje månad) vi haft under 2019.

Beskedet blev en chock. Styrelsen har därför skickat en skarp skrivelse till Samhällsplaneringsnämnden den 6 augusti 2020.

Du kan läsa hela skrivelsen här:  Brev till Samhällsplanneringsnämnden 200906.pdf 

Du kan läsa en bilaga med en historisk beskrivning av styrelsens arbete med detta ärende här: Bakgrund detaljplanen för Stenbäcken.pdf

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start