Dagvattenproblem i Torskär

2020-09-13 11:30:12

Hösten 2019 kom ett flertal signaler om problem med högt grundvatten som orsakade att visa fastigheter fick in vatten i sin torpargrund som blev stående.

Styrelsen har påtalat problemet för Kommunen tidigare vid ett flertal tillfällen. Eftersom inget händer så gjorde vi en anmälan under sommaren. Anmälan resulterade i att en inspektion gjordes den 26 augusti tillsammans med Nodra.

Då konstaterades att dagvatten släpps från järnväg och väg ner i området. Enligt Jordabalken får man inte släppa dagvatten ner på andras fastigheter. Styrelsen har genom ordföranden därför skrivit till Trafikverket för att få en rättelse på problemet.

Läs skrivelsen här:  Brev till Trafikverket 200831.pdf

Titta på Kartbild här: Karta Dagvattenproblem Torskär.pdf

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start