Missförstånd angående ny väg

2019-12-06 13:04:50

Hej!

Med anledning av att jag igår mottog en anonym skrivelse om att det skall byggas en ny Strandväg så måste det härmed klarläggas.

Föreningen jobbar hela tiden med att få Kommunen och Trafikverket och ta ansvar för trafikmiljön på Strandvägen.

Vi påpekar ideligen att det behövs åtgärder mot fortkörning. Att det behövs en GC-väg osv.

Det som står i föreningens synpunkter på översiktsplanen om behov av ny väg syftar inte på Strandvägen utan på en ny väg från Strömsfors till Djurparken. En sådan väg skulle förhoppningsvis avlasta Strandvägen från Djurparksbesökare under sommartid.

När det gäller hastighet på Strandvägen så är det Kommunen och Trafikverket som bestämmer dessa. 40 km gäller idag. En ombyggnad och avsmalning av vägen så att det även finns plats för en GC-väg är troligen det effektivaste sättet att få bort fortkörningen. Fartkameror är även ett alternativ men hjälper inte de oskyddade trafikanterna (gående och cyklande).

Om du vill lämna synpunkter till mig eller styrelsen gör det gärna öppet och ange namn och kontaktperson. Det är svårt att föra en dialog med anonyma personer! 

Lennart Käll

ordförande

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start