Detaljplan Östra Stenbäcken

2018-11-25 18:52:18

Under veckan har jag efter en tids berbetning av plankontoret har jag äntligen fått fram en tidsplan för ny detaljplan. Det har bara tagit 6 år. Men nu säger tidplanen att ett beslut borde kunna vara klart om ca ett år. Jag återkommer så snart vi fått en samrådeshandling. Alla medlemmar som är berörda av planen kommer att kallas till ett samrådsmöte under våren.

Mer info kommer så fort jag har den. 

Lennart Käll

ordf.

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start