Qvist fiskarstuga

2017-06-24 14:16:17

Marken på stranden där fiskare Birger Qvist och hans pappa en gång i tiden bedrev fiske i Bråviken återgår nu i föreningens 

förvaltning. Styrelsen har gjort en ekonomisk överenskommelse med Birgitta Qvist om att arrendet upphör från den 30 juni 2017 och att föreningen övertar befintliga byggnader.

Byggnaderna och platsen är i behov av en del upprustning som vi får ta ställning till efterhand vi är i besittning av tomt och byggnader.

Platsen kommer att kunna användas som badplats för alla de som vi inte kan erbjuda egna badplatsarrenden. Byggnaden kan även t.ex. användas av styrelsen som möteslokal under perioden april till oktober. Även medlemssammankomster kan ske på plats.

Exakt hur vi i styrelsen tänker om utnyttjandet skall diskuteras på styrelsemötet i augusti.

Styrelsen är tacksamma för all hjälp som kan fås under iordningställandet. Så kan du gräva, snickra, måla eller annat praktiskt och vill hjälpa till  så hör av dig till undertecknad.

Vi skall även ha en visningsdag och diskussion om användningen med er medlemmar någon gång i augusti.

Vi återkommer med mer information efter hand.

 

Styrelsen

gnm

Lennart Käll

Mobil: 0733388828       

Nyhetsarkiv


1 2 >>

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start