Välkommen till Stenbäcken-Torskärs Vägförening!

 

besök oss på facebook!

Svar på öppet brev nr 2

2021-10-19 12:06:58

Nu har styrelsen hanterat det öppna brev nr 2 som tillställts styrelsen med ett flertal frågor. Vi har svarat på de viktigaste och uppmanat undertecknarna av brevet att träffa styrelsen för att klara ut eventuella frågor som återstår efter vårt sv...
Läs allt här

Trafikutredning Östgötatrafiken

2021-09-25 09:53:35

Hej! Har fått trafikutredningen från Östgötatrafiken. Det är svårt att förstå att man skall lägga ner en linje som har lika bra kostnadstäckning som linje 433. Att öka trafiktättheten på 433 är inte till någon nytta för oss som bor på Strandvägen....
Läs allt här

Ansökan bidrag till väg

2021-09-16 10:11:46

Styrelsen har före senaste mötet via nailkontakter beslutat att skicka in en begäran om extra kommunalt bidrag för den väg som skall beläggas i Torskär där vi varit i tvist med entreprenören som inte fullgjorde sina skyldigheter varken praktiskt e...
Läs allt här

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start