Ojämn Kamp mot Väderleken!

Vinterväghållningen utföres av föreningen genom anlitande av entreprenör.

Genom avtal med entreprenören har överkommits om plogning och sandning av vägarna. Sandning och plogning utföres på samtliga föreningens körvägar utom Alkavägen. Nedre delen är avstängd med bom och övre delen plogas ej.
Entreprenören har till uppgift att själv bedöma när plogning och sandning är påkallat.
Vid stora snömängder prioriteras att genomfartsleden Måsvägen-Svanvägen samt Torskärsvägen plogas i första hand. Övriga vägar skall plogas så snart som möjligt med hänsyn till väderläget.
Med hänsyn till att det finns backiga partier i vårt vägnät finns sandlådor utställda i vägavsnitt där halka kan göra det svårframkomligt.
Eftersom det är omöjligt för föreningen och entreprenören att ha 100%  kontroll på det aktuella halkläget uppmanas du som kan att handsanda de svårframkomliga vägavsnitten.

Entreprenör är Kolmårdens Entreprenad. Vid frågor om vinterväghållning ring telefonnummer som finns på bilden på startsidan.

Direkt länk hit: https://stvf.info/Väghållning/Vinterväghållning senast uppdaterad: 2011-09-18 18:44:55