Är du en Bra Förebild i Trafiken?

Alla borde vara intresserade av att vi har en hög trafiksäkerhet på våra vägar.
För att få en bra trafiksäkerhet krävs att vi alla aktivt jobbar för detta.
Tänk på att om du använder rätt körsätt och följer skrivna och oskrivna regler för att öka trafiksäkerheten så påverkar det andra att göra som du.
Inte minst viktigt är det att vi som vuxna lär våra barn vad som är rätt och visar det genom vårt sätt att hantera trafiksituationerna med tanke på vad som är trafiksäkert.

Hastighetsbegränsning

Generellt gäller 30 km/t som högsta hastighet på vägföreningens alla vägar.
Som medlem skall du följa detta.
Vinterväglag kräver att du anpassar ditt körsätt. Lämplig hastighet vid halt väglag kan därför vara 10-20 km/h.
Tänk på att bromssträckan kan vara 2-3 gånger så lång som vid sommarväglag.
  
Mötesplatser

Vägbredden på våra vägar är 3-3,5 meter vilket gör att två bilar inte kan mötas i hög fart.
Det finns därför mötesplatser märkta med M.
Förr i tiden anpassade man sitt körsätt efter vägen. Det verkar inte vara något som dagens moderna människa har en tanke på.
Hur anpassar man sitt körsätt till våra vägar då? Jo det är ganska enkelt. När man närmar sig ett vägparti med skymd sikt så saktar man ned och tittar så långt fram man kan efter fri vägbana.
Ser man en skylt med M skall man sakta ner så man kan stanna och svänga in på mötesplatsen för att släppa förbi mötande bilar.
Förvånansvärt många verkar inte bry sig om de iordninggjorda mötesplatserna utan tvingar sig fram till möte på de mest olämpligaste ställen.
Hur gör du?

Lekande barn

På många ställen är tomterna väldigt kuperade. Det gör att barn som vill leka och där leken kräver en plan yta ofta söker sig ut på våra vägar.
Som förälder bör man naturligtvis ha uppsikt över barnen vid sådana situationer. Som biltrafikant skall du naturligtvis ta hänsyn till de oskyddade trafikanterna (barn och gående)  Se till att sakta ner vid skymd sikt så att du alltid har möjlighet att stanna för utspringande och cyklande barn.

Skymd sikt

Om vi som trafikanter har överblick på anslutande vägar och utfarter m.m. så minskar risken för att en olycka skall ske. Vägföreningen röjer varje år sly och träd som skymmer sikten.
Som regel gäller att träd och buskar inte skall växa närmare vägkant än 1 meter.
Från stora träd som står i närheten av vägen skall den fria höjden över vägbanan vara 4,5 meter.
Som fastighetsägare har du skyldighet att se till att träd och buskar som växer på din fastighet klipps så att de inte skymmer sikten och att den fria höjden inte underskrides.
I vägkorsningar är det viktigt att du håller nere växtligheten.
Grundregeln är att det skall var fri sikt 10 meter från korsningen. Höjden på häckar och annan växtlighet skall där hållas på 80 cm höjd i vägkorsningar.

Sammanfattning:

Du kan öka säkerheten på våra vägar genom att Du följer några enkla regler: 

  1. Anpassa fordonets hastighet till väglaget samt gällande siktförhållande och angiven högsta hastighet.
  2. Använd mötesplatserna när du möter ett fordon på vägen.
  3. Var uppmärksam på lekande barn.
  4. Ta hänsyn till gående- sakta ner!

Håll undan växtlighet vid din fastighet så att den fria sikten alltid finns.

Direkt länk hit: https://stvf.info/Trafiksäkerhet senast uppdaterad: 2011-09-18 18:49:33