Välkommen till Stenbäcken-Torskärs Vägförening!

 

besök oss på facebook!

Årsmöte?

2021-03-01 13:12:26

Vid styrelsens möte i februari konstaterade vi att coronaläget innebär att årsmötet måste sjutas till augusti precis som förra året. Mer info kommer när datum fastställts. Styrelsen fastställer tidpunkt antingen i april eller juli. Lennart Käll...
Läs allt här

Fortsatt Tippning av muddermassor

2021-03-01 13:00:42

Följande text har jag idag mottagit på min mail angånde nya tippningar av muddermassor. Lennart Käll, ordförande   " Hej Lennart,     Det muddringsarbete som nu utförs är resterande massor som av stabilitetsskäl ej kunde tas...
Läs allt här

Avsaknad av aktuella detaljplaner

2020-09-13 11:44:13

I februari 2020 fick styrelsen vetskap om att kommunen nedprioriterat detaljplanearbetet för vårt område redan i mars 2019. Den handläggande tjänstemannen har trots kunskap om detta inte berättat det för oss i de regelbundna kontakter (var tredje mån...
Läs allt här

Direkt länk hit: https://stvf.info/Start