Inom Stenbäcken-Torskärs vägförenings område finns totalt 36 grönområden.
Föreningen har skötselansvar för de flesta av dessa.
För vissa av områdena har överenskommelser gjorts så att skötsel sker av ägaren av grönområdet. För de grönområden vägföreningen äger sköts området av grönområdesansvarig  eller medlem i områdets närhet.

Skötsel av grönområden:
Föreningens ambition är att alla grönområden skall skötas så att de utgör ett trevligt inslag i vår omgivning. Skötseln skall bidra till att de kan nyttjas för sitt ändamål och att förhindra att de blir upplagsplatser för skräp och ris.
Besiktning av områdena sker ungefär vartannat år. Slyborttagning sker när slyet blir för tätt eller skymmer sikten. Gräsklippning sker på de ytor där det är möjligt. Gallring av träd sker när behov föreligger.

Här följer en beskrivning av de största grönområdena som inte ligger vid vattnet.
(För grönområden vid vattnet se flik Strandområdet)

Porsbacken
Ett litet område till höger vid Lomvägens infart från Strandvägen.

Torget
Eller Torskärstorget som det brukar heta. Området ligger utmed Strandvägen vid busshållplatsen. Diskussioner har förts om att snygga till det. Mindre insatser har gjorts men ingen egentlig omdaning har kommit till skott. 

Sandskogen    
Ligger norr om Västra Stranden vid en pumpststation. Har fungerat som grustäckt längre tillbaka i tiden

Backskogen
Är ett område man knappast märker när man går förbi. Det ligger på Stenbäcksvägen upp mot järnvägen.

Stenbäcksdalen
Är området norr om Svanvägen utmed Stenbäcken där den rinner från järnvägen.

Källskogen
Ett  område nedanför Svanvägen. Här har röjning skett under senare år så att det omdanats från skog till mer parkliknande vegetation.

  Utsikten
Stenbäckens mest uppskattade grönområde pga av just det fina läget högt över Bråviken med  fin utsikt. Här kan man slå sig ner på berghällen och njuta av sol och en härlig vy.

Skogslyckan
Ligger insprängt mellan bebyggelsen i östra delen av vägföreningens område. Kan nås från Torsvägen och Alfågelvägen.

Direkt länk hit: https://stvf.info/Grönområden/Allmänt senast uppdaterad: 2011-09-18 18:47:46